logobig

Giỏ hàng

0 item(s)

0 item(s)trong giỏ hàng
Tổng: 0
Contact Info
 • 0989 555 301
 • Số 37/1 Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Mon - Fri: 7am to 10pm
  Sat - Sun: 8am to 10pm
Chamsocmebe.vn - Nhượng quyền thương mại quốc tế là gì Nhượng quyền thương mại quốc tế cần lưu ý điều gì

Nhượng quyền thương mại quốc tế là gì? Nhượng quyền thương mại quốc tế cần lưu ý điều gì?

Nhượng quyền thương mại là gì? Để có thể hiểu hơn về pháp luật về nhượng quyền thương mại quốc tế, bạn đọc hãy theo dõi bài viết dưới đây của Chăm sóc Mẹ bé nhé.

Luật thương mại quốc tế là gì?

Nhượng quyền thương mại quốc tế là gì? Nhượng quyền thương mại quốc tế cần lưu ý điều gì?
Nhượng quyền thương mại quốc tế là gì? Nhượng quyền thương mại quốc tế cần lưu ý điều gì?

Tương tự như các lĩnh vực khác, hoạt động thương mại quốc tế phải tuân thủ quy phạm pháp luật và nguyên tắc pháp lý cụ thể. Ban đầu, trong giai đoạn hình thành quan hệ thương mại quốc tế, các hoạt động thương mại giữa các thương nhân của các quốc gia khác nhau được điều chỉnh thông qua các thỏa thuận giữa họ. Những thỏa thuận này được gọi là “thỏa thuận quân tử” vì chúng được các thương nhân thiết lập và tuân theo. Sau đó, khi có sự can thiệp của các cơ quan nhà nước vào hoạt động thương mại quốc tế, các quy định pháp luật được ban hành nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các thương nhân và bảo vệ quyền lợi của nhà nước.

Hoạt động thương mại là các hoạt động nhằm mục đích tạo lợi nhuận thông qua việc trao đổi mua bán hàng hoá, dịch vụ và các đối tượng trao đổi khác trong lĩnh vực thương mại. Theo quy định của Luật Thương mại năm 2005, được Quốc hội thông qua vào ngày 14/6/2005 (gọi tắt là Luật Thương mại năm 2005), hoạt động thương mại bao gồm việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động khác nhằm tạo lợi nhuận (khoản 1, Điều 3, Luật Thương mại 2005).

Thương mại quốc tế là hoạt động thương mại có liên quan đến yếu tố nước ngoài. Yếu tố nước ngoài trong thương mại quốc tế được xác định dựa trên ba dấu hiệu sau:

 • Chủ thể trong quan hệ thương mại là các bên có quốc tịch khác nhau hoặc có trụ sở thương mại ở các quốc gia khác nhau.
 • Sự kiện làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ thương mại xảy ra ở nước ngoài.
 • Đối tượng của quan hệ thương mại như hàng hoá, dịch vụ hoặc các đối tượng khác ở nước ngoài.

Do đó, Luật Thương mại quốc tế là tập hợp các nguyên tắc và quy định pháp luật điều chỉnh quan hệ giữa các chủ thể trong hoạt động thương mại quốc tế.

Trên cơ sở trên, Luật Thương mại quốc tế được ban hành nhằm đảm bảo việc tuân thủ quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các thương nhân trong hoạt động thương mại quốc tế.

Nhượng quyền thương mại quốc tế là gì?

Chamsocmebe.vn - Nhượng quyền thương mại quốc tế là gì? Nhượng quyền thương mại quốc tế cần lưu ý điều gì?
Chamsocmebe.vn – Nhượng quyền thương mại quốc tế là gì? Nhượng quyền thương mại quốc tế cần lưu ý điều gì?

Quá trình nhượng quyền quốc tế liên quan đến một bên trong quan hệ là một chủ thể nước ngoài. Theo quy định tại Điều 18 của Nghị định 35/2006/NĐ-CP được sửa đổi và bổ sung bởi Nghị định 120/2011/NĐ-CP, đây được xem là hoạt động nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam. Hoạt động này bao gồm việc nhượng quyền thương mại từ Khu chế xuất, Khu phi thuế quan hoặc các khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật Việt Nam vào lãnh thổ Việt Nam.

Điểm đặc biệt của việc nhượng quyền này là không yêu cầu thực hiện thủ tục đăng ký nhượng quyền. Thay vào đó, chỉ cần thực hiện báo cáo với Sở Công Thương.

Hợp đồng nhượng quyền thương mại quốc tế được hiểu là một thỏa thuận có yếu tố nước ngoài giữa bên nhượng quyền và bên nhận quyền, liên quan đến nội dung của hợp đồng, nghĩa vụ và quyền lợi của các bên, giá cả, phí nhượng quyền định kỳ và phương thức thanh toán, thời hạn hiệu lực của hợp đồng, gia hạn, chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp, và nhiều khía cạnh khác.

Hợp đồng nhượng quyền thương mại quốc tế có đặc điểm gì?

Chamsocmebe.vn - Nhượng quyền cửa hàng Mẹ và bé
Chamsocmebe.vn – Nhượng quyền thương mại quốc tế là gì? Nhượng quyền thương mại quốc tế cần lưu ý điều gì?

Hợp đồng nhượng quyền thương mại quốc tế, còn được gọi là hợp đồng có yếu tố nước ngoài, có các đặc điểm quan trọng sau:

 • Thứ nhất, về chủ thể của hợp đồng:

Chủ thể trong hợp đồng nhượng quyền thương mại có yếu tố nước ngoài có thể là thương nhân Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài, và chủ thể này cũng phải tuân thủ các điều kiện như chủ thể trong hợp đồng nhượng quyền thương mại nói chung.

 • Thứ hai, về hình thức của hợp đồng:

Hợp đồng nhượng quyền thương mại có yếu tố nước ngoài phải được lập thành văn bản hoặc hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương, và phải được viết bằng tiếng Việt. Chỉ trong trường hợp bên nhượng quyền là thương nhân Việt Nam và bên nhận quyền là thương nhân nước ngoài, tức là hợp đồng nhượng quyền từ Việt Nam ra nước ngoài, ngôn ngữ có thể được lựa chọn theo thỏa thuận của các bên.

 • Thứ ba, về nội dung hợp đồng:

Pháp luật thương mại Việt Nam không quy định rõ hệ thống pháp luật nào sẽ được áp dụng để xác định tính hợp pháp của nội dung trong hợp đồng nhượng quyền thương mại có yếu tố nước ngoài. Các bên chủ thể của hợp đồng hoàn toàn có quyền thỏa thuận lựa chọn hệ thống pháp luật của một quốc gia để điều chỉnh quyền và nghĩa vụ của các bên.

Nội dung của hợp đồng sẽ được xác định theo pháp luật của quốc gia mà các bên chủ thể thỏa thuận áp dụng. Trong trường hợp không có thỏa thuận về pháp luật áp dụng, nội dung hợp đồng sẽ được xác định theo pháp luật của quốc gia nơi hợp đồng được thực hiện.

 • Thứ tư, về việc xác định cơ quan giải quyết tranh chấp:

Hợp đồng nhượng quyền thương mại có yếu tố nước ngoài có thể được giải quyết bởi cơ quan tài phán của quốc gia nước ngoài và có thể bị ảnh hưởng bởi hệ thống pháp luật và các hiệp định quốc tế liên quan.

Trên đây là một số thông tin chi tiết về pháp luật về nhượng quyền thương mại quốc tế. Hy vọng với những thông tin mà Chăm sóc Mẹ bé đã cung cấp sẽ giúp bạn hiểu thêm về vấn đề trên.

Bài liên quan

x