logobig

Giỏ hàng

0 item(s)

0 item(s)trong giỏ hàng
Tổng: 0
Contact Info
 • 0989 555 301
 • Số 37/1 Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Mon - Fri: 7am to 10pm
  Sat - Sun: 8am to 10pm
Chuyển quyền sử dụng bản quyền là hoạt động như thế nào

Chuyển quyền sử dụng bản quyền là hoạt động như thế nào?

Việc chuyển quyền sử dụng bản quyền hoặc chuyển nhượng bản quyền là quá trình chuyển giao quyền tác giả từ chủ sở hữu hiện tại sang chủ sở hữu mới, hoặc cho phép cá nhân hoặc tổ chức khác sử dụng các quyền tác giả cụ thể mà bạn đang sở hữu. Đây là một hoạt động nhằm tận dụng giá trị thương mại của quyền tác giả, biến loại quyền vô hình này thành giá trị thực tế. Cùng Chăm sóc Mẹ bé tìm hiểu qua bài viết sau

Chuyển quyền sử dụng bản quyền là gì?

Chuyển quyền sử dụng bản quyền là hoạt động như thế nào?
Chuyển quyền sử dụng bản quyền là hoạt động như thế nào?

Chuyển nhượng quyền sử dụng bản quyền là quá trình mà chủ sở hữu quyền tác giả cho phép một tổ chức hoặc cá nhân khác sử dụng một phần hoặc toàn bộ các quyền tác giả trong một thời gian xác định theo quy định của pháp luật.

Các quyền tác giả có thể được chuyển nhượng bao gồm:

 • Quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm.
 • Quyền tạo ra các tác phẩm phái sinh từ tác phẩm gốc.
 • Quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng.
 • Quyền sao chép tác phẩm.
 • Quyền phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao của tác phẩm.
 • Quyền truyền đạt tác phẩm cho công chúng thông qua các phương tiện truyền thông trực tuyến, truyền hình, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện công nghệ nào khác.
 • Quyền cho thuê bản gốc hoặc bản sao của tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

Các tổ chức và cá nhân được chuyển nhượng quyền sử dụng bản quyền cũng có thể tiếp tục chuyển nhượng quyền này cho các tổ chức và cá nhân khác khi có sự đồng ý từ chủ sở hữu quyền tác giả.

Hợp đồng chuyển nhượng bản quyền

Chuyển quyền sử dụng bản quyền là hoạt động như thế nào?
Chuyển quyền sử dụng bản quyền là hoạt động như thế nào?

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng bản quyền thực tế được xem là một loại hợp đồng giao dịch dân sự. Hợp đồng này cần được lập thành văn bản và đảm bảo các nội dung chính theo quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành:

 • Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền
 • Căn cứ chuyển quyền
 • Phạm vi chuyển giao quyền
 • Giá, phương thức thanh toán
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

Phân biệt chuyển quyền sử dụng bản quyền và chuyển nhượng bản quyền

Chuyển quyền sử dụng bản quyền là hoạt động như thế nào?
Chuyển quyền sử dụng bản quyền là hoạt động như thế nào?

Để hiểu rõ hơn, bạn cần phân biệt giữa hai hoạt động: chuyển nhượng bản quyền và chuyển quyền sử dụng bản quyền. Hai hoạt động này có hậu quả pháp lý hoàn toàn khác nhau:

 • Chuyển nhượng bản quyền: Trong trường hợp này, chủ sở hữu bản quyền hiện tại chấm dứt quyền sở hữu của mình đối với tác phẩm sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng bản quyền cho tổ chức hoặc cá nhân khác.
 • Chuyển quyền sử dụng bản quyền: Trái lại, trong chuyển quyền sử dụng bản quyền, chủ sở hữu bản quyền chỉ cho phép tổ chức hoặc cá nhân khác nhận và sử dụng các quyền cụ thể. Chủ sở hữu vẫn là chủ thể sở hữu duy nhất của bản quyền tác giả, và họ cấp quyền sử dụng thông qua hợp đồng.

Cả hai hình thức này chỉ áp dụng cho các quyền tài sản và quyền có giá trị được quy định trong pháp luật. Những quyền liên quan đến danh dự và uy tín của tác giả không thuộc phạm vi chuyển nhượng hoặc chuyển quyền sử dụng. Đó bao gồm các quyền sau:

 • Quyền đặt tên cho tác phẩm.
 • Quyền sử dụng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm và khi công bố sử dụng tác phẩm.
 • Quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho phép sửa đổi, cắt xén hoặc biến tác phẩm thành công cụ để xuyên tạc và gây tổn hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Hoạt động chuyển quyền sử dụng bản quyền đã trở thành một hoạt động thương mại phổ biến, giúp chủ sở hữu quyền tác giả khai thác trực tiếp giá trị tài sản mà họ sở hữu.

Bài liên quan

x