Ngày Dự Sinh

Tính Ngày Dự Sinh

Ngày Đầu Tiên Của Kỳ Kinh Cuối:

Chú Ý: Công cụ này chỉ mang tính tham khảo. Bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ để có được ngày dự sinh chính xác